Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Solfjellet Borettslag Møtedato: 26.01.22 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Haugerud kirke.

Til stede: 59 andreiere, 14 representert ved fullmakt, totalt 73 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Iselin Kvamme Pedersen.
Møtet ble åpnet av Terje Aas. 

1 Konstituering
A
Valg av møteleder:
Som møteleder ble Terje Aas foreslått.

Vedtak: Godkjent.

B
Godkjenning av de stemmeberettigede Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent.

C
Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne.

Til å føre protokoll ble Iselin Kvamme Pedersen foreslått, og som protokollvitne ble Tron Nymann foreslått.

Vedtak: Godkjent.

D
Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære

møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent.

2 Forslag:

Behandling av salg eller kjøp av eiendommen Haugerud Varmesentral. Saken krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.

Dersom generalforsamlingen vedtar ved Solfjellet borettslag kan kjøpe eiendommen, kan vi

benytte vår fortrinnsrett til å tre inn i det høyeste bud. Dette krever at Solfjellet kjøper ut Haugerud borettslag sin andel på 50 %. Dersom eiendommen selges til eksterne, fordeles salgssummen mellom Solfjellet borettslag og Haugerud borettslag med 50 % på hver (forutsatt at OBOS ikke skal ha inndekning for sine 2 % av aksjene). Styret anbefaler generalforsamlingen å godkjenne kjøp av eiendommen innenfor en kostnadsramme på kr 5,3 til 10 millioner. Solfjellet Borettslag.

Vedtak: Godkjent.
51 stemmer for. 22 stemmer mot.

Møtet ble hevet kl.: 18:40.

Protokollen signeres av Møteleder Terje Aas /s/ Fører av protokollen Iselin Kvamme Pedersen /s/ Protokollvitne Tron Nymann /s/