Vedtektene pkt. 8:

Andelseier har ansvar for at det i boligen er brannvarsler / røykvarsler og at denne er i orden og fungerer. andelseier har ansvar for å montere ny varsler hvis den ikke fungerer.

Vedtektenes pkt. 9 (2):

Den enkelte andelseier har ansvar for helse, miljø og sikkerhet i egen bolig. Dette innebærer at andelseier skal sørge for å foreta regelmessige kontroller av risikomomenter inne boligens vegger. Dette innebærer blant annet at andelseier skal foreta regelmessig kontroll (el sjekk) av boligens installerte ledningsnett med tilknyttet utstyr og at boligens brannsikringsutstyr og røykvarsler er på plass og fungerer. Andelseier skal kunne dokumentere overfor borettslag og tilsynsmyndighet at regelmessig kontroll og eventuell utbedring er foretatt.